HOME

VISIE

PRODUCTEN

REFERENTIES

CONTACT

Hoe staat uw woonerfwijk ervoor? Bent u een bewoner, een corporatie of een gemeente en heeft u het gevoel dat er iets moet gebeuren in uw woonerfwijk? Het multidisciplinaire netwerk WOONERVEN.NL kan u helpen om snel en efficiënt greep te krijgen op de opgave in uw woonerfwijk.

 

PRESENTATIE

Bent u benieuwd naar onze aanpak en wilt u weten hoe deze kan aansluiten op uw wijk? Wij komen graag bij u langs voor een vrijblijvende presentatie.

Onderdeel van de bijeenkomst is ook een gezamenlijk wandeling door uw wijk lopen voor een eerste kennismaking.

tijdsduur: 2 uur
kosten: gratis

WIJKSCAN

Wilt u graag weten hoe uw wijk ervoor staat, en belangrijker nog, hoe deze er uit zou kunnen komen te zien?

Ons team van sociale wetenschappers, architecten en stedenbouwkundigen legt op doeltreffende manier de vinger op de zere plek en brengt inspirerende oplossingen in beeld.

De WIJKSCAN bestaat uit drie onderdelen: deskresearch (beleidsplannen en statistieken), een excursie + workshop in de wijk met betrokken partijen (zoals gemeente, corporatie en bewoners) en eerste ontwerpvoorstellen en aanbevelingen. Het resultaat is in een beknopte en heldere presentatie / publicatie van de conclusies en aanbevelingen.

tijdsduur: 4 weken
kosten: €7.500,-

EIGEN BEHEER

Het onderhoud op de enorme openbare ruimte drukt zwaar op de uw begroting, en daarnaast zou het voor iedereen fijn zijn als de bewoners meer te zeggen kregen over hun directe omgeving.

Eigen beheer klinkt als een oplossing, maar hoe pak je dit aan? In een presentatie en kleine workshop worden de kansen en valkuilen doorgenomen. Resultaat is een plan van aanpak waarmee u aan de slag kan met eigen beheer.

tijdsduur: 1 dagdeel
kosten: €1.500,-

WORKSHOP

U heeft de afgelopen jaren al veel onderzoek naar uw woonerfwijk gedaan, maar wilt graag weten: waar staan we nu, en vooral hoe gaan we verder?

Met alle betrokken partijen, of afdelingen binnen uw organisatie, gaan we in een grote workshop gezamenlijk de wijk onder de loep nemen, prioriteiten stellen en de nieuwe grote lijnen uitzetten.

tijdsduur: 1 dagdeel
kosten: €1.500,-

WONINGAANPAK

Veel woonerfwijken zijn na 30 jaar toe aan het groot onderhoud. Hoe kan deze investering het beste worden ingezet voor een optimale waardevermeerdering van uw woningen? Bouwtechnische, esthetisch en bouwfysische ingrepen worden naast elkaar afgewogen en binnen uw financiële kaders wordt een plan voor de woningaanpak ontwikkeld.

De aanpak hiervoor wordt afgestemd op uw gebruikelijke project-fasering. Vast onderdeel voor ons hierbij is een gezamenlijke brainstorm sessie om het project te starten waarbij een wijkbezoek voorop staat.

Het resultaat is een gedegen analyse van de verschillende investeringsopties, waarbij intensief wordt samengewerkt met uw interne projectteam en overige adviseurs. Het voorkeursmodel wordt vervolgens in een gedegen bouwkundige planvorming tot en met bouwaanvraag of zelfs werktekeningen verder uitgewerkt.

tijdsduur: in overleg
kosten: in overleg

WIJKVISIE

Geen beleid zonder visie! Zo ook bij een beleid gericht op verbetering van de wijk of buurt. De wijkvisie is bedoeld om kaders te bieden voor de ontwikkeling van een wijk. Drie onderdelen zijn daarin van belang:
- Analyse van de bestaande situatie
- Beschrijving van de ambities voor de toekomst
- De weg naar het bereiken van de ambities

Hoe ziet de samenstelling van de bevolking eruit over 15 jaar, welke woningvoorraad is daarvoor nodig, wat voor voorzieningen brengen we in de wijk en hoe stemmen we het af met andere wijken.

Het formuleren van ambities doen we samen met bewoners, bestuur en andere stakeholders. Draagvlak is essentieel. Vervolgens is de vraag hoe de ambities verwezenlijkt kunnen worden. Welke fysieke ingrepen zijn nodig, en wanneer, welke maatregelen, wie doet mee, wat wordt de structuur van de wijkaanpak, etc? Het resultaat is de wijkvisie met een wijkprogramma.

tijdsduur: in overleg
kosten: in overleg