HOME

VISIE

PRODUCTEN

REFERENTIES

CONTACT

Meer dan 1,25 miljoen woningen in Nederland staan in een woonerfwijk uit de jaren zeventig of tachtig. Ruim dertig jaar later zijn veel van deze wijken toe aan een opknapbeurt.

In woonerfwijken zijn de gebouwde omgeving, de openbare ruimte en de soms kwetsbare sociale staat nauw met elkaar verweven. Een gedegen aanpak van de woonerven begint met een brede analyse naar de kern van de opgave, waarna gerichte ingrepen kunnen worden ingezet.

WOONERVEN.NL is een multidisciplinair netwerk van specialisten in onderzoek, ontwerp en aanpak van woonerfwijken. Wij kunnen gemeenten, woningcorporaties, bewonersorganisaties en andere partijen al in vroeg stadium adviseren over beleidsopgaven, prioriteiten in de aanpak en mogelijke instrumenten.

Inschrijven workshops Woonerven

Workshop Woonerven: gerichte aanpak, maximaal effect

Wat doen we met de woonerfwijken-aanpak, nu er stukken minder investeringsruimte is bij zowel corporaties als gemeenten? Samen met u proberen wij hier een antwoord op te vinden.Grootschalige investeringen zijn voorlopig niet aan de orde, maar kunnen we die investeringen ook slim ontleden of faseren? En kunnen de energielasten zo sterk worden terug gebracht, dat ze een belangrijk deel van de investeringen terug verdienen? Met welke gerichte ingrepen kun je met minimale kosten maximale effecten bereiken? Wat is de zin en onzin van zelfbeheer, van de verantwoordelijke burger?

De workshop gaat in op de sociale, fysieke en strategische ingrepen, geeft een overzicht van de goede en minder goede voorbeelden en probeert een inspiratiebron te zijn voor het verbeteren van uw bezit en het versterken van uw woonerfwijken.

print Download de publicatie over WOONERVEN.NL

WOONERVEN.NL is een initiatief van WE Architecten, René Kuiken Urbanism en Regioplan Beleidsonderzoek.

 

NIEUWS
excursie-platform 31

Conferentie Nieuwe Uitdagingen voor New Towns, Platform 31

Donderdag 31 oktober, hebben wij in het kader van de conferentie Nieuwe Uitdagingen voor New Towns van Platform 31, een excursie gegeven in de Rijtuigenbuurt. Tijdens de excursie werd de aanpak toegelicht en de eerste resultaten getoond.

Doedag Rijtuigenbuurt Nieuwegein een succes

Een van de ingrepen is om de entree van de wijk vanuit het centrum, met een grafische schildering (zoals Ravenburger), te verbijzonderen. De bewoners hebben gekozen uit een aantal opties en actief bijgedragen aan het schilderen.

Infodag Rijtuigenbuurt Nieuwegein

Infodag Rijtuigenbuurt Nieuwegein

Zaterdag 7 september Infodag, Rijtuigenbuurt te Nieuwegein.

Om de leefbaarheid en uitstraling van de buurt een impuls te geven gaan de Gemeente Nieuwegein en Mitros investeren in enkele kleine initiatieven. Samen met de bewonerscommissie ’t Karrespoor en een groep bewoners zijn de afgelopen maanden een aantal maatregelen bedacht en uitgewerkt door de ontwerpers (WE architecten & Rene Kuiken Urbanism). Deze worden eind 2013 en begin 2014 uitgevoerd. Op Nationale Burendag 21 september (Doedag) gaan we samen met de bewoners een start maken met de werkzaamheden.

Workshop Emmen

Derde workshop Woonerven i.s.m. gemeente Emmen

De serie workshops Gerichte aanpak, maximaal effect! is afgesloten met de derde workshop op 25 juni in Emmen. Na een uitvoerige voorstel- en brainstormronde met deelnemers van gemeenten en woningcorporaties uit de regio is in twee workshops ingezoomd op concrete problemen en gerichte oplossingen.

Verslag volgt binnenkort, 25-06-2013.

Concept DO Rijttuigenbuurt

G.A.M.E. in Rijtuigenbuurt Nieuwegein

Grootschalige investeringen in de Rijtuigenbuurt zijn tot nader orde uitgesteld, maar hoe voorkom je dat de buurt afglijdt? In opdracht van de gemeente en de corporatie (Mitros) hebben WE-Architecten en René Kuiken Urbanism hebben de eerste ontwerpvoorstellen afgerond voor de herinrichting van het voetgangersgebied in de woonerfwijk Rijtuigenbuurt Nieuwegein.

Door middel van de methode G.A.M.E. (gerichte aanpak, maximaal effect) wordt op basis van een scherpe analyse een voorstel gedaan voor het investeren in enkele 'kleine' initiatieven die een positieve uitstraling op de buurt zullen hebben. In september zullen in samenwerking met de bewoners de eerste werkzaamheden worden gestart, 20-06-2013.

Workshop Capelle

Tweede workshop Woonerven i.s.m. Havensteder en gemeente Capelle

De tweede workshop Gerichte aanpak, maximaal effect! was op 21 maart in Capelle a/d IJssel. De deelnemers zijn een mix van medewerkers van gemeenten en woningcorporaties uit de regio. Alle aanwezigen zijn nauw betrokken bij de problematiek die zich afspeelt in de woonerfwijken en zien in dat er ondanks beperkte beschikbare middelen een nieuwe aanpak vereist is in de wijken.

Lees hier het verslag, 21-03-2013.

Workshop Venray

Eerste workshop Woonerven i.s.m. Wonen Limburg

Gerichte aanpak, maximaal effect! Met deze insteek is de eerste workshop Woonerven op 5 februari van start gegaan. In verschillende presentaties werd de geschiedenis, stand van zaken en de toekomst van de woonerfwijken tegen het licht gehouden. In de drie workshops die daarop volgden zijn de mogelijkheden per thema (fysiek, beheer en sociaal) verder besproken.

Lees hier het verslag, 05-02-2013.

Artikel Woonerven Gebiedsontwikkeling.nu

Publicatie artikel op Gebiedsontwikkeling.nu

Worden de Bloemkoolwijken wéér kind van de rekening? De afgelopen jaren is er veel onderzoek naar de bloemkoolwijken gedaan, maar nu het tijd is voor actie verstomt de discussie en dreigen de noodzakelijke ingrepen uit te blijven. Wat doen we met de bloemwijken-aanpak, nu er geen investeringsruimte meer is na "Vestia"?

Lees hier het hele artikel, 10-10-2012.

Excursie Brukske Venray

Excursie met Wonen Limburg in woonerfwijk het Brukske, Venray

Op een bespreking en rondleiding met Wonen Limburg in het Brukske, Venray worden de kansen en knelpunten voor de woonerfwijk besproken. In het inloop-wijkcentrum geeft WOONERVEN.NL een presentatie en worden de aanknopingspunten met de wijk besproken, 04-09-2012.

Congres Bloeiende Bloemkoolwijken

Congres Bloeiende Bloemkoolwijken

Regioplan verzorgt workshop aanpak particulier bezit op congres Bloeiende bloemkoolwijken 03-04-2012

het sexy maken van bloemkoolwijken

Paneldiscussie BNSP in Arcam

WE architecten treedt op als panellid in discussie BNSP in Arcam "Het sexy maken van bloemkoolwijken" 18-11-2011

Buurtpresentatie Rijtuigenbuurt

SEV-rapport Bloemkoolwijken

Regioplan rondt het SEV-rapport Bloemkoolwijken toekomstbestendig maken af, dat wordt gepresenteerd op het congres 23-03-2012

SEV rondleiding

Rondleiding SEV in Nieuwegein

WE architecten en Rene Kuiken Urbanism geven een rondleiding aan het Bloemkoolwijkennetwerk door de Rijtuigenbuurt 19-12-2011

Buurtpresentatie Rijtuigenbuurt

Buurtpresentatie Schetsontwerp

WE architecten en Rene Kuiken Urbanism presenteren de Revitalisatie-plannen aan buurtbewoners in de Rijtuigenbuurt 14-03-2012